استعلام گواهی پرتودهی

جهت احراز صحت گواهی پرتودهی صادر شده از طرف شرکت توسعه کاربرد پرتوها، با وارد نمودن شناسه ثبت شرکت صاحب محصول و شماره بچ محصول پرتودهی شده، اصالت گواهی صادره را بررسی نمایید.

 
* شناسه ثبت شرکت * شماره بچ
کد امنیتی
 

login