متقاضیان تاسیسات پرتودهی


شرکت توسعه کاربرد پرتوها در زمینه طراحی و احداث سامانه‌های پرتودهی (ثابت و سیار)، سیستم‌های تولید پرتو و ذرات پرانرژی درکاربردهای گوناگون از قبیل پزشکی، سلامت و بهداشت، صنعتی، محیط‌ زیست، امنیتی و علوم و تحقیقات، خدمات ذیل را ارائه می‌نماید:

  • برآورد اقتصادی ایجاد سامانه‌ها(الکترون و گاما) و دستگاه‌های پرتوی
  • طراحی و مشاوره
  • مهندسی خرید
  • تأمین تجهیزات
  • نصب، تست و راه‌اندازی سیستم‌های پرتودهی
  • نظارت عالیه و کارگاهی
متقاضیان خدمات فوق جهت اخذ مشاوره در خصوص تاسیسات پرتوی با شماره تلفن 88221222-021 و یا با ایمیل Eng.Rad@Radi-Co.com تماس حاصل فرمایند.

login